ANTIKSKOLAN: Pendyler för vägg och bord

Förgyllda väggpendyler blev moderna i våra hem vid 1700-talets mitt. Sedan dess har det tillverkats pendyler för både vägg och bord i en rad stilar. Följ med på en historisk resa!

Typiskt för de romantiserande bronspendylerna från 1800-talets första hälft är de fina detaljerna. Här är urverket av Johan Erik Callerström monterat som en del av den korg den förgyllde Amor bär på. Tillverkat 1817. Foto: Philip Håkansson

 

V

äggpendyler blev moderna under rokokotiden vid 1700-talets mitt. Ordet pendyl betyder just att urverket har en pendel. Föregångaren till väggpendylen var konsoluret, ett löst ur som stod på en liten konsolhylla monterad på väggen.

Fodralen, eller urhusen som de också kallas, till väggpendylerna tillverkades både i Sverige och Frankrike, medan urverken oftast gjordes av en svensk urmakare. Denne monterade sedan in urverket i ett svenskt eller fransk fodral. Därför bär uret ofta en svensk signatur, även om det rör sig om ett franskt fodral. Men ingen regel utan undantag och det finns därför pendyler där alla delar är franska eller alla delar svenska. De franska fodralen är uteslutande gjutna i brännförgylld brons, medan de svenska fodralet är skurna i trä och förgyllda. Men de träsnidare och förgyllare som gjorde de vackra fodralen förblir tyvärr okända, då de aldrig signerade sina arbeten.

Rokokouren från 1700-talets mitt har en asymmetrisk form och avslutas nedtill med en svängd spets, på franska kallad cartel, därför går de franska bronsuren även under namnet kartellur. Dekoren på rokokopendylerna bestod av rocailler (snäckform), voluter, blommor och blad som byggts upp asymmetriskt och relativt fritt, men med välavvägda proportioner och en harmonisk balans.

En rokokopendyl med urverk av Jonas Ekström, tillverkad i Stockholm mellan 1766 och 1769. Med sin lätta elegans är den en fin exponent för rokokon.

Granitell är en sorts porfyr som bröts i närheten av Älvdalen. Ett hårt, exklusivt och svårarbetat material som stod vackert mot bronserna som inte sällan var gjorda i Paris. Uret, av senare datum än fodralet, är ett så kallat ”spindelur” som inte har pendel.

Under den gustavianska tiden mot slutet av 1700-talet är pendylerna arkitektoniskt uppbyggda med kolonetter, friser och urnor som dekorerats med lagergirlanger, blommor och bandrosetter. Bordspendyler börjar bli vanliga under nyklassicismen och följer de gustavianska idealen med symmetrisk uppbyggnad, gärna i kombination med marmor och brännförgylld brons.

1800-talets första hälft kännetecknas av romantiken som sammanfaller med empiren. Bordspendyler i förgylld brons som står vackert mot den omtyckta mahognyn blir högsta mode. Den här tidens bordspendyler har ofta ett tydligt tema med symboler och attribut. Tidens svärmeri för den klassiska antiken är markant. På strama socklar står Amor med pilbåge, putti med fågelburar eller morer med symboler för handel och sjöfart. En nyhet är att porfyr från Älvdalen används till pendyler, med franska bronsmonteringar hör de till de mest exklusiva svenska objekten från Karl Johantiden.

Nystilarna (nygotik, nyrokoko, nyrenässans) avlöser varandra under 1800-talets andra hälft i både bords- och väggpendyler. Nystilarna är en tolkning av de äldre stilidealen, men näst intill identiska kopior tillverkas också. Under 1900-talets första hälft fortsätter de klassiska stilarna, särskilt den gustavianska, att Efterfrågas och stilpendyler tillverkas därför hos en rad svenska firmor.

STILPENDYLER – IDENTISKA KOPIOR

Förgyllda pendyler i rokoko-, gustaviansk- och empirestil var vanliga under hela 1900-talet i svenska hem. De ser exakt ut som originalen, men kan fyndas för ett tusenlapp på auktion.
Här är en guide till de tre viktigaste stilarna!

ROKOKOSTIL

 • Fodralet har en asymmetrisk form.
 • Formspråket är lekfullt och yvigt, men med en harmonisk balans.
 • Avslutas nedtill med en svängd spets, en cartel, därav benämningen kartellur.
 • Dekoren består av rocailler, blommor (gärna rosenknoppar) och blad (akantusblad är populärt).

 

GUSTAVIANSK STIL

 • Fodralet har symmetrisk uppbyggnad.
 • Formspråket är stramt med väl avvägda proportioner.
 • Avslutas nedtill med en centralt placerad urna, pinjekotte eller tofs.
 • Dekoren består av arkitektoniska element som kolonetter, friser och urnor, men också lagergirlanger, rosetter och sädeskärvar.

 

 

EMPIRESTIL

 • Fodralet har en symmetrisk form.
 • Formspråket är stramt med ännu tydligare fokus på arkitektoniska element.
 • Liksom den gustavianska dekoren är empirens dekor klassicistisk med ymnighetshorn och druvklasar, men här förekommer även gudar, djur och sagoväsen, som gripar och sfinxer.
 • Krigiska dekorer som spjut och sköldar.

WESTERSTRANDS STILUR

På 1930- och 40-talen utbryter en fullständig väggpendylfeber och en gyllene pendyl är en önskedröm för många som ska sätta bo. Westerstrands i Töreboda är en av de firmor som förser det svenska folkhemmet med förgyllda väggpendyler i olika stilar. Företaget grundades redan 1906 som en urmakarverkstad, men det var först 1936 som nödvändiga maskiner införskaffats och förgyllda pendyler började tillverkas. Än idag har Westerstrands kvar sin verksamhet, dock tillverkas endast digitala ur.

Väggpendyl i gustaviansk stil med inslag av empire, från Westerstrands i Töreboda, 1900-talets mitt.