De konstnärliga ledarna på Upsala-Ekeby var alla män. Men flera av de kvinnliga formgivarna spelade en betydande roll för verksamheten. Mari Simmulson, Anna-Lisa Thomson och Ingrid Atterberg var tre av dem!

När fabriken Upsala-Ekeby startade sin verksamhet 1886 tillverkades kakelugnar, kakel och tegel. Först 1900 började man tillverka prydnadsföremål, och de första konstnärerna anställdes på 1920-talet.

Många av de mest tongivande formgivarna från Upsala-Ekeby var kvinnor. Här tittar vi närmare på tre av dem, vars verk fortfarande är högakuella!

Mari Simmulson (1911-2000)

Mari var en av Upsala-Ekebys mest färgstarka konstnärer. Mari, som föddes i S:t Petersburg, fick sin konstnärliga utbildning i Talinn och München. Hon arbetade först på Arabia i Finland och en kort period på Gustavsberg under Wilhelm Kåges ledning, innan hon kom till Upsala-Ekeby 1949. Mari jobbade både med unikt konstgods och brukskeramik i ler- eller stengods, ofta med färgstarka och dekorativa mönster. Simmulson använde flitigt motiv med afrikanska och asiatiska kvinnor, just kvinnoansikten med stora mandelformade ögon blev något av hennes signum. Hon är också känd för sina kvinno-skulpturer i stengods, bland andra Balinesiskan och Indonesiskan, som producerades från slutet av 1950-talet. Bland de serier Mari gjorde märks Tokyo, Luna, Kalebass och Ringo. Mari Simmulson var en av de sista konstnärerna på Upsala-Ekeby, hon stannade där till 1972, därefter fortsatte hon med uppdrag för Gefle och Karlskrona porslinsfabriker. Hennes verk är signerade MS, ms, Mari Simmulson eller Maris.

Ugglor av Mari Simmulson, höjd 10-17 cm.

Fat Nigeria och Senegal, längd 34-42 cm av Mari Simmulson, 1957-60.

Mari Simmulsons vas Luna, ett unikat från 1968-70. Höjd 47 cm.

Anna-Lisa Thomson (1905-1952)

Anna-Lisa fick sin utbildning vid Tekniska skolan, nuvarande Konstfack i Stockholm, i mitten av 1920-talet. Därefter började hon sin yrkeskarriär på S:t Eriks Lervarufabrik i Uppsala. Hon hann också med en kort period på Gefle Porslinsfabrik innan hon 1933 kom till Upsala-Ekeby, där hon skulle stanna till sin död 1952. Tillsammans med Sven-Erik Skawonius, som också nyligen hade rekryterats till fabriken, debuterade hon för Upsala-Ekeby 1935 med en lovordad utställning på NK i Stockholm. Kritikerna talade om början på en ny epok för Upsala-Ekeby. Anna-Lisa föredrog enkla former och såg som sitt uppdrag att på industriell väg göra keramiken tillgänglig för alla. Många av hennes produkter kom att ingå i fabrikens standardsortiment. Anna-Lisa tillbringade somrarna i Bohuslän och det var här hon fick inspiration till de havsmotiv och marina mönster som förekommer i flera av hennes serier. Bland hennes mest kända produkter märks serien Paprika som ritades 1948 och tillverkades fram till början av 1960-talet. Kombinationen av grovt mörkt lergods, så kallat svartgods, och blank glasyr förebådade en stil som skulle komma att bli populär under kommande decennier. Andra serier av henne är Havsflora, Spectra och Ängsflora. Thomson signerade sina produkter med A.L.T., A-L.T eller Thomson.

Anna-Lisa Thomsons Spectra producerades 1951-1965 och har tidstypiskt havsmotiv.

Golvvas av Anna-Lisa Thomson, 1940-tal.

Storsäljande Paprika av Anna-Lisa Thomson, 1948.

Anna-Lisa Thomsons vaser med havsmotiv i relief finns i olika storlekar och modeller, och tillverkades i både vitt och grönt.

Ingrid Atterberg (1920-2008)

Ingrid föddes i Härnösand, och utbildades vid Slöjdföreningens skola i Göteborg, där hon också öppnade en egen verkstad i början av 1940-talet. Till Upsala-Ekeby kom hon 1944 och hon var verksam där till 1963. Ingrid Atterberg var en av de mest framträdande keramikerna under fabrikens storhetstid på 1950-talet. Framför allt var hon tekniskt skicklig och hon experimenterade med olika leror och glasyrer. Bland annat utvecklade hon chamottegodset genom att på färdigdrejat gods lägga på chamottelera med spatel, en teknik som snabbt kopierades av andra fabriker. Den stramt geometriska Grafika hör till hennes mest kända och framgångsrika serier, den målades för hand vid Ekeby Verkstad 1951-53. Serier av Ingrid Atterberg är bland andra Negro, Spiral, Bohus och Mimosa. Hennes verk är signerade A, Abg, Ingrid Atterberg eller Atterberg.

Ingrid Atterbergs strama serie Grafika målades för hand 1951-53. Fanns i grått och brunt.

Fatet Mimosa av Ingrid Atterberg.

Serien Spiral från 1950-talet hör till de mest populära av Ingrid Atterberg.

Den prickiga serien Västkust av Ingrid Atterberg producerades 1950-56.

Ingrid Atterbergs serie Bohus gjordes av lergods på 1950-talet.

 

FAKTA UPSALA-EKEBY

  • Fabriken startade 1886 med tillverkning av tegel, kakel och kakelugnar. Leran, ett lergods, kom från slätterna runt fabriken.
  • Prydnadsföremål började tillverkas kring sekelskiftet 1900.
  • På 1920-talet anställdes konstnärer för att höja kvaliteten på sortimentet.
  • På 1930-talet fick fabriken stora framgångar på världsutställningarna i Paris och New York. 1935 köptes Gefle Porslinsfabrik, 1937 köptes S:t Eriks lervarufabrik och 1942 Karlskrona Porslinsfabrik.
  • På 1950-talet tillverkades en halv miljon prydnadsföremål och tre miljoner blomkrukor per år på Upsala-Ekeby. Keramiken fanns i nästan varje svenskt hem och såldes på postorder via Åhlén & Holm.
  • På 1960-talet utökades koncernen med bland annat Rörstrand, Kosta Boda, Reijmyre och GAB Gense. Ekeby hamnade i skymundan. Efter 1973 kom inga nya produkter. 1978 lades fabriken ned.